Etik och uppförandekod

Om BeGreen

Etik och uppförandekod​

På BeGreen uppmuntrar vi transparens och ärlighet, och vi är engagerade i att tillhandahålla en säker miljö för våra anställda, leverantörer och affärspartners för att ta upp problem, rapportera missförhållanden, överträdelser eller som behöver hjälp.

Code of conduct

Uppförandekod

På BeGreen är vår mission att bidra till en positiv samhällsutveckling genom att producera och leverera prisvärd förnybar energi, samtidigt som vi tar hand om vår planet och våra medmänniskor.

I början av 2023 blev BeGreen ett helägt dotterbolag till Equinor. Vi är stolta och glada över att ha Equinor som ny partner i vår strävan mot att uppnå vår mission.


Equinor och BeGreen delar samma vision och vi kommer tillsammans fortsätta sträva efter att bedriva vår verksamhet med högsta möjliga standarder gällande hållbarhet.


Som ett helägt dotterbolag till Equinor följer BeGreen alla åtaganden och krav på etiskt uppförande som beskrivs i vårt moderbolags uppförandekod (Code of conduct).

För oss innebär hållbart producerad el att vi tar ett ansvarsfullt och holistiskt grepp om alla hållbarhetsdimensionerna – de ekonomiska, miljömässiga, sociala och för styrningsrelaterade frågor.


BeGreen har åtagit sig att bedriva sin verksamhet på ett sätt som möjliggör dessa ambitioner. Vi är medvetna om vår samhällsviktiga roll när det gäller att bidra till en mer hållbar framtid, och med detta följer ett stort ansvar. Det är vårt ansvar att bedriva vår verksamhet med integritet och respekt för mänskliga rättigheter och vår miljö.

Vi är fast beslutna att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet utan att kompromissa med våra sociala, miljömässiga och etiska affärsstandarder, och vår uppförandekod anger våra förväntningar, åtaganden och krav på etiskt uppförande.

Anders Dolmer

Chief executive officer, BeGreen

Rapportera missförhållanden

På BeGreen hanterar vi etiska dilemman professionellt och agerar med stor integritet.

Vi har tillgång till Ethics Helpline, en kanal som hanteras centralt av Equinor, som har inrättats för att säkerställa sekretess och för att skydda rättigheterna för både den som ringer och den som är föremål för en rapportering. Denna flerspråkiga tjänst drivs av en tredjepartsleverantör och hjälplinjen är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Ethics Helpline kan användas för att ta upp frågor eller rapportera potentiella överträdelser av lagen eller av företagets policyer, och kan användas av både anställda och av tredje part.

Rapportera missförhållanden

Vi har tillgång till Ethics Helpline, en kanal som hanteras centralt av vår ägare Equinor, som har inrättats för att säkerställa sekretess och för att skydda rättigheterna både för den som ringer och den som är föremål för en rapportering.

Denna flerspråkiga tjänst drivs av en tredjepartsleverantör och hjälplinjen är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Ethics Helpline kan användas för att ta upp frågor eller rapportera potentiella överträdelser av lagen eller av företagets policyer, och kan användas av både anställda och av tredje part.

På BeGreen hanterar vi etiska dilemman professionellt och agerar med stor integritet.

Rulla till toppen