Välkommen till BeGreen

Skapa en hållbar framtid med BeGreen

BeGreen är först ut med att bygga solcellsparker och producera certifierad grön energi utan någon form av subventioner – samtidigt som man erbjuder kunderna attraktiva elpriser och investerarna en stabil, hög avkastning.

Läs mer om oss
BeGreen_23 1_FIN

Långsiktighet och säkerhet

BeGreen har ett långsiktigt engagemang i sina projekt, och tar ansvar för att driva och styra sina solcellsparker. På så sätt säkerställs en problemfri produktion och marknadens högsta produktionssäkerhet.

BeGreen har under 2019 installerat solcellsparker motsvarande 275 MWp i Danmark. Under 2020/2021 kommer BeGreen, med de omfattande projekt som ligger i pipelinen för Danmark, Sverige och Polen, att bygga ut sin solcellskapacitet med 335 MWp.

Det är BeGreens mål att utveckla, bygga och driva 4 GWp vid utgången av 2025.

BeGreens mål för minskning av CO2e-utsläpp

tons årlig minskning av CO2e-utsläpp idag

tons årlig minskning av CO2e-utsläpp senast 2025

"Vi brinner för den gröna omställningen och vill göra skillnad i samarbete med kommuner, lantbrukare, grannar och intresseorganisationer, så att vi tillsammans kan lösa klimatutmaningen på ett hållbart och acceptabelt sätt till nytta för kommande generationer."

Anders Dolmer, Ledande Partner

Hur arbetar vi med hållbarhet?

BeGreens årshjul för hållbarhet sätter vårt arbete med hållbarhet i system. Det bygger på en analys av BeGreens miljö- och samhällsmässiga inflytande, och hjälper oss att prioritera våra satsningar.

Vi analyserar vilken betydelse vårt arbete har, både för våra intressenter och för BeGreen som affärsverksamhet. Mot bakgrund av detta identifierar och prioriterar vi de områden som blir till fokusområden och hållbarhetsprogram.

Vi har satt upp konkreta mål för hållbarhet, och definierat insatser med fokus på miljöfaktorer och mänskliga rättigheter i våra värdekedjor, liksom på det goda grannskapet, biodiversitet, materialåtervinning och dokumentering av klimateffekterna.

illustration-01