Välkommen till BeGreen

Skapa en hållbar framtid med BeGreen

BeGreen är först ut med att bygga solcellsparker och producera certifierad grön energi utan någon form av subventioner – samtidigt som vi erbjuder kunderna attraktiva elpriser och ägarna en hög avkastning. Dessutom erbjuder vi markägare en långsiktig och stabil inkomstkälla genom våra arrendeavtal.

Är du markägare och vill samarbeta med oss?
BeGreen_23 1_FIN

Långsiktighet och säkerhet

BeGreen har ett långsiktigt engagemang i sina projekt, och vi tar ansvar för både utveckling, drift, ägande och styrning av våra solcellsparker, genom hela dess livslängd. På så sätt säkerställs en hög produktionssäkerhet och ett långsiktigt samarbete med markägare och andra samarbetspartners.

BeGreen har 2023 driftsatt solcellsparker motsvarande 700 MWp. BeGreens mål är att årligen utveckla 1 GWp.

Läs mer om oss

BeGreens mål för minskning av CO2e-utsläpp

tons årlig minskning av CO2e-utsläpp idag

tons årlig minskning av CO2e-utsläpp senast 2025

"Vi brinner för den gröna omställningen och vill göra skillnad i samarbete med kommuner, lantbrukare, grannar och intresseorganisationer, så att vi tillsammans kan lösa klimatutmaningen på ett hållbart och acceptabelt sätt till nytta för kommande generationer."

Anders Dolmer, Ledande Partner

Hur arbetar vi med hållbarhet?

BeGreen har ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system. Det bygger på en analys av BeGreens miljö- och samhällsmässiga inflytande, och hjälper oss att prioritera våra satsningar.

Vi analyserar vilken betydelse vårt arbete har, både för våra intressenter och för BeGreen som affärsverksamhet. Mot bakgrund av detta identifierar och prioriterar vi de områden som blir till fokusområden för hållbarhetsarbetet.

Vi har satt upp konkreta mål för hållbarhet, och definierat insatser med fokus på miljöfaktorer och mänskliga rättigheter i våra värdekedjor, liksom på det goda grannskapet, biodiversitet, materialåtervinning och dokumentering av klimateffekterna.

illustration-01