Skapa en hållbar framtid
tillsammans med oss

Läs mer

BeGreen involverar alla parter

Vilken information behöver du?

Vårt mål

BeGreens mål är att producera och leverera billig, hållbar el och på så sätt bidra positivt till både samhälle och klimat.

BeGreen utvecklar, driver och äger storskaliga solcellsparker. Som aktiva ägare säkerställer vi en hög produktionssäkerhet och ett långsiktigt samarbete med både markägare och andra samarbetspartners.

Fokus på hållbarhet

BeGreen har ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system. I våra processer inkluderar vi alla aspekter - ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Bli en del av BeGreen

Vi vill alltid hitta nya kollegor som delar vår ambition att bidra i den gröna omställningen!

En långsiktig samarbetspartner

BeGreen är en av Skandinaviens mest erfarna utvecklare av storskalig markbaserad solenergi. Vi arbetar utifrån ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system.

Vi tar ansvar för både utveckling, drift, ägande och styrning av våra solcellsparker. På så sätt säkerställs en hög produktionssäkerhet och ett långsiktigt samarbete med markägare och andra samarbetspartners. 

BeGreen har 2023 driftsatt solcellsparker motsvarande 700 MWp. Vårt mål är att årligen utveckla 1 GWp.

Vilken information behöver du?

BeGreen vill ha en stark lokal förankring på de platser där vi etablerar solparker.

Vi vill gärna ha dialog med både grannar, markägare, myndigheter och lokala politiker, så att vi tillsammans skapar bästa möjliga förutstättningar för att producera förnybar energi till nytta för alla.

Bli en del av BeGreen

Solenergibranschen växer snabbt och så även BeGreen. Vi söker alltid nya medarbetare till våra verksamheter i Sverige, Danmark, Tyskland och Polen. 

BeGreen strävar efter att vara en organisation med stor mångfald och vi värderar en social och trygg arbetskultur!

Hållbarhet på alla plan

BeGreen har ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system och hjälper oss att prioritera våra satsningar.

Vi vill att den energi vi producerar ska ta hänsyn till alla hållbarhetsaspekter. Vi har därför definierat insatser med fokus på klimat- och miljöfaktorer, biodiversitet, materialåtervinning och sociala värden såsom mänskliga rättigheter i våra värdekedjor liksom det goda grannskapet.

Läs mer om hur BeGreen integrerar hållbarhet i alla processer.

Nyheter

Senaste nytt från BeGreen Sverige

Nyheter

Nu expanderar BeGreen till den polska energimarknaden. Vi är mycket glada över att kunna meddela att Robert Trzaskowski, MBA kommer att ta på sig rollen som VD för vår polska verksamhet....
Lars Josten har fått uppdraget att leda BeGreens verksamhet i Tyskland och ska under det kommande året ta sig an uppgiften att bygga upp ett team och en portfölj i landet. BeGreen har minst sagt vuxit under de senaste åren, från en handfull anställda 2020 till närmare 100 anställda idag....
Rulla till toppen