BeGreen_27 1_FIN

Frågor och svar för grannar

Allmänt

 • Det goda grannskapet

 • BeGreen vill ha ett starkt, lokalt samarbete med såväl grannar och lokalpolitiker som andra aktörer.

  Genom en öppen och respektfull dialog försöker vi finna lösningar som är bra för grannar, lokalområde, kommun och klimat. Det är det vi kallar ”Det goda grannskapet”.

  Vi anstränger oss för att hitta precis de områden där verksamheten kommer att innebära minsta möjliga störning för dem som kommer att bo intill våra solcellsparker, samtidigt som placeringen är strategiskt rätt med avseende på var behoven av grön, hållbar ström är allra störst.

  Samtidigt får de som bor närmast våra parker möjlighet till visst medinflytande, när det gäller de planteringar som görs för att skapa en levande inramning runt solcellsparkerna.

 • Process

 • Det är mycket som ska fungera när BeGreen anlägger en solcellspark. I genomsnitt tar det cirka två år från det att vi ingår det första avtalet om arrende av området i fråga till dess att den första stolpen slås ned i jorden.

  Som granne till en kommande solcellspark får du givetvis vara med och säga ditt. Det innebär helt konkret att ett samråd dels äger rum innan ansökningar m.m. skickas in, dels i förbindelse med att eventuella tillstånd är klara. Under själva remissperioden arrangerar vi ett öppet möte i lokalområdet, där alla är välkomna att delta och ställa frågor.

  Dessutom är det givetvis alltid möjligt att vända sig direkt till oss på BeGreen, och vi tittar gärna in för ett samtal, om du som granne skulle önska det.

Påverkan på lokalområdet

 • Landskap

 • Vi försöker alltid placera våra solcellsparker så att de passar så väl in i landskapet som möjligt. Därför arbetar vi i första hand med områden som är så plana som möjligt. Dessutom placeras solcellsparkerna så nära de lokala transformatorstationerna som möjligt, så att vi slipper gräva ned kablar över längre sträckor.

 • Utsikt

 • BeGreen har förståelse för att det kan kännas en aning övermäktigt att få en solcellspark som granne. Därför gör vi vad vi kan för att våra solcellsparker ska bli så osynliga som möjligt för de närboende.

  Det betyder bland annat att vi kan använda solpaneler som bara är 1 till 1,5 meter höga i de områden där parkerna är synliga från privata fastigheter. Samtidigt etablerar vi alltid ett bälte av planteringar runt om hela våra parker, så att parkerna efter några år i princip är dolda för blotta ögat bakom träd och buskar.

 • Djurliv

 • BeGreens solcellsparker bidrar till ett rikt och varierat djurliv genom att säkerställa att mindre djur och groddjur kan ta sig igenom de häckar eller planteringar som finns runt parkerna. Samtidigt skapar vi utrymme för de större djuren genom att anlägga viltkorridorer runt om eller genom våra parker på de platser där de naturligt brukar röra sig.

  Ett stort fokus på plantering av lokala växtarter säkerställer dessutom att även insekter och bin trivs vid våra solcellsparker.

 • Miljö och biodiversitet

 • När vi omvandlar åkermark till solcellsanläggningar ger vi samtidigt en hjälpande hand till klimat, miljö och biodiversitet. Eftersom solenergin bidrar till att minska CO2-utsläppen är den en viktig faktor i den gröna omställning som ska avvärja klimatkrisen.

  BeGreens solcellsparker bidrar dessutom till att skydda grundvattnet, då de ytor som BeGreen har solceller på inte besprutas med pesticider.

  Sist, men inte minst, ökar den biologiska mångfalden markant i de lokalområden där BeGreen har solcellsparker. Vi ser nämligen till att så och plantera en blandning av gräs, blommor, buskar och träd på och runt omkring våra parker, så att vi säkerställer en varierad natur på arealer där det tidigare bara såtts en eller två grödor per år.

Dialog med BeGreen

Är du granne – eller kanske blivande granne – till en av våra solcellsparker? Då är du alltid välkommen att kontakta oss direkt.

Skriv till vår VD Thomas Jörgensen: taj@begreen.se eller kontakta oss via e-post: kontakt@begreen.se

Du kan även ringa till Thomas på (+46) 708968302

BeGreen - Delivery-9