Det goda grannskapet​

BeGreen utvecklar hållbara solenergilösningar i samarbete med myndigheter, kommuner, markägare, grannar och andra lokalt engagerade aktörer. Vi vill producera förnybar energi för att skapa en mer hållbar framtid.

Samarbete

Det goda grannskapet​

Genom en öppen och respektfull dialog försöker vi finna lösningar som gör våra solparker så bra som möjligt för grannar, lokalsamhället, kommunen, djurlivet och klimatet. Det är det vi kallar ”Det goda grannskapet”.

Dialog

Genom en öppen och respektfull dialog försöker vi finna lösningar som gör våra solparker så bra som möjligt för grannar, lokalsamhället, kommunen, djurlivet och klimatet. Det är det vi kallar ”Det goda grannskapet”.

Vi anstränger oss för att hitta områden där vår verksamhet innebär minsta möjliga påverkan för de närboende, samtidigt som vi behöver hitta platser som är strategiskt rätt utifrån ett flertal parametrar.   

De som bor närmast våra parker ges möjlighet till visst medinflytande, när det gäller exempelvis de planteringar som görs för att minska insyn och skapa en levande inramning runt solparkerna.

Hur ser processen ut?

Det är mycket som ska fungera när BeGreen anlägger en solcellspark. Det är en lång process från projektstart tills att alla tillstånd och elnätsanslutning finns på plats.

Vi anstränger oss för att hitta områden där vår verksamhet har minsta möjliga inflytande på närboende, samtidigt som vi måste hitta lägen som ligger strategiskt rätt utifrån en rad parametrar.

Som granne till en kommande solcellspark får du givetvis vara med och tycka till. Det innebär konkret att ett samråd äger rum under planeringsfasen av en solpark, där ett flertal berörda intressenter bjuds in, däribland grannar.

Dessutom är det givetvis alltid möjligt att vända sig direkt till oss på BeGreen för enskilda samtal.

Hur ser processen ut?

Som granne till en kommande solcellspark får du givetvis vara med och tycka till. Det innebär konkret att ett samråd äger rum under planeringsfasen av en solpark, där ett flertal berörda intressenter bjuds in, däribland grannar.

Dessutom är det givetvis alltid möjligt att vända sig direkt till oss på BeGreen för enskilda samtal.

FAQ

Vi fokuserar på närområdet

Vi fokuserar på närområdet​

Vi försöker alltid placera våra solcellsparker så att de passar så väl in i landskapet som möjligt. Därför arbetar vi oftast med områden som är så plana som möjligt. Dessutom placeras solcellsparkerna så nära de lokala transformatorstationerna som möjligt, så att vi slipper gräva ned kablar över längre sträckor.

BeGreen har förståelse för att det kan kännas en aning övermäktigt att få en solcellspark som granne. Därför gör vi vad vi kan för att våra solcellsparker ska bli så lite synliga för de närboende som möjligt. Det betyder bland annat att vi kan använda solpaneler i olika storlekar beroende på hur nära privata fastigheter de ska placeras. 

Vi etablerar planteringar runt parkerna för att rama in dem på bästa möjliga sätt.

BeGreens solcellsparker bidrar till ett rikt och varierat djurliv genom att säkerställa att mindre djur och groddjur kan ta sig igenom de häckar eller planteringar som finns runt parkerna. Samtidigt skapar vi utrymme för de större djuren genom att anlägga viltkorridorer runt om eller genom våra parker på de platser där de naturligt brukar röra sig.

Ett stort fokus på plantering av lokala växtarter säkerställer dessutom att även insekter och bin trivs vid våra solcellsparker.

När vi omvandlar åkermark till solcellsanläggningar ger vi samtidigt en hjälpande hand till klimat, miljö och biodiversitet. Eftersom solenergin bidrar till att minska CO2-utsläppen är den en viktig faktor i den gröna omställning som ska avvärja klimatkrisen.

BeGreens solcellsparker bidrar dessutom till att skydda grundvattnet, då de ytor som BeGreen har solceller på inte besprutas med pesticider.

Sist, men inte minst, ökar den biologiska mångfalden markant i de lokalområden där BeGreen har solcellsparker. Vi ser nämligen till att så och plantera en blandning av gräs, blommor, buskar och träd på och runt omkring våra parker, så att vi säkerställer en varierad natur på arealer där det tidigare bara såtts en eller två grödor per år.

 
Rulla till toppen