Om oss

BeGreen har alltid ett långsiktigt tänk, vi tar ansvar för både utveckling, drift, ägande och styrning av våra solcellsparker. På så sätt säkerställs en hög produktionssäkerhet.

Om oss

BeGreen har alltid ett långsiktigt tänk, vi tar ansvar för både utveckling, drift, ägande och styrning av våra solcellsparker. På så sätt säkerställs en hög produktionssäkerhet.

"Vi brinner för den gröna omställningen och vill göra skillnad i samarbete med myndigheter, lantbrukare, grannar och intresseorganisationer, så att vi tillsammans kan lösa klimatutmaningen på ett hållbart och effektivt sätt, till nytta för kommande generationer.”

Anders Dolmer

Chief Executive Officer, BeGreen

Utmaning

Vi står inför en omfattande klimatutmaning. Om Sverige ska kunna nå målet om nettonollutsläpp år 2045 så är elektrifieringen av samhället en avgörande pusselbit. Sverige förväntas fördubbla elförbrukningen från dagens cirka 145 TWh till uppskattningsvis 290–300 TWh. 

Lösning

BeGreen utvecklar, bygger och äger storskaliga solcellsparker i Sverige, Danmark, och Polen. Vi gör detta med stort fokus på hållbarhet i alla processer, i alla projekt – från vagga till grav.

Resultat

Hittills har BeGreen byggt 9 solcellsparker med en total årlig energiproduktion på 650 GWh. Det motsvarar den årliga energiförbrukningen för cirka 200 000 personer. Dessutom bidrar parkerna till att minska koldioxidutsläppen med 330 000 ton CO2e per år.

Fokus på den gröna omställningen

BeGreen har ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system.

Det bygger på en analys av BeGreens miljö- och samhällsmässiga inflytande, och hjälper oss att prioritera våra satsningar.

Vi har satt upp konkreta mål för hållbarhet, och definierat insatser med fokus på miljöfaktorer och mänskliga rättigheter i våra värdekedjor, liksom på det goda grannskapet, biodiversitet, materialåtervinning och dokumentering av klimateffekterna.

BeGreen Sweden

BeGreen Sweden har sin bas i Göteborg, men vi har hela Sverige som arbetsplats.

BeGreen - med fokus på den gröna omställningen

BeGreen har ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system. Det bygger på en analys av BeGreens miljö- och samhällsmässiga inflytande, och hjälper oss att prioritera våra satsningar.

Vi har satt upp konkreta mål för hållbarhet, och definierat insatser med fokus på miljöfaktorer och mänskliga rättigheter i våra värdekedjor, biodiversitet, materialåtervinning och dokumentering av klimateffekterna. Konceptet inkluderar även grannskapsfrågor.

BeGreen - med fokus på den gröna omställningen

BeGreen har ett 360-graders hållbarhetskoncept som sätter vårt arbete med hållbarhet i system. Det bygger på en analys av BeGreens miljö- och samhällsmässiga inflytande, och hjälper oss att prioritera våra satsningar.

Vi har satt upp konkreta mål för hållbarhet, och definierat insatser med fokus på miljöfaktorer och mänskliga rättigheter i våra värdekedjor, biodiversitet, materialåtervinning och dokumentering av klimateffekterna. Konceptet inkluderar även grannskapsfrågor.

Utmaning

Vi står inför en omfattande klimatutmaning. Om Sverige ska kunna nå målet om nettonollutsläpp år 2045 så är elektrifieringen av samhället en avgörande pusselbit. Sverige förväntas fördubbla elförbrukningen från dagens cirka 145 TWh till uppskattningsvis 290–300 TWh. 

Lösning

BeGreen vill vara en del av lösningen och producera mer förnyelsebar och prisvärd energi – för en mer hållbar framtid. BeGreen utvecklar, bygger och äger storskaliga solcellsparker i Sverige, Danmark, och Polen. Vi gör detta med stort fokus på hållbarhet i alla processer, i alla projekt – från vagga till grav.

Resultat

Hittills har BeGreen byggt 9 solenergianläggningar med en total årlig energiproduktion på 650 GWh. Det motsvarar den årliga energiförbrukningen för 200 000 personer. På samma sätt bidrar parkerna till att minska koldioxidutsläppen med 330 000 ton CO2e per år.

BeGreen Sweden

BeGreen i Sverige har sin bas i Göteborg, men vi har hela Sverige som arbetsplats. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!

Mats_SE-scaled.jpg

Mats Palmgren

Markutvecklare,

tillförordnad VD

mpa@begreen.se

Paul_edited.jpg

Paul Legemark

Markutvecklare

ple@begreen.se

BeGreen-Delivery-1-scaled.jpg

Lina Törnqvist

Markutvecklare,

landskapsarkitekt

lit@begreen.se

1717531146482

Sara Mälbrink​

Project Manager

sma@begreen.se

5M4A7689-scaled.jpg

Mikael Jonasson

Legal Counsel

mjo@begreen.se

Julia_profile-scaled.jpg

Julia Jansson

Communications Specialist

jja@begreen.se

BeGreens historia

BeGreen har sin bakgrund i Danmarks största skogs- och lantbruksföretag Bregentved gods. BeGreens första solcellspark stod klar i Danmark 2015 och sedan dess har en mängd parker tillkommit. 

Vi är idag verksamma i Sverige, Polen, och Danmark. I november 2022 köptes BeGreen upp av Equinor och är nu ett helägt dotterbolag till den norska energikoncernen.

BeGreen var först ut med att bygga solcellsparker och producera certifierad förnybar energi utan någon form av subventioner – samtidigt som vi erbjuder kunderna attraktiva elpriser och ägarna en hög avkastning. Dessutom erbjuder vi markägare en långsiktig och stabil inkomstkälla genom våra arrendeavtal.

Vision

BeGreens vision är att spela en avgörande roll för den gröna omställningen

Mission

BeGreens mission är att producera och leverera konkurrenskraftig förnybar energi och på så sätt bidra positivt till både samhälle och klimat

Våra värdeord

På BeGreen har vi ett antal värdeord som vi alltid utgår ifrån och som guidar oss i vårt dagliga arbete.

Pålitlighet

Vi ska alltid, i alla sammanhang, uppfattas som en seriös och pålitlig aktör.

Överträffa förväntningar

Vi ska alltid ha ambitionen att överträffa förväntningarna.

Inkluderande

Vi är en engagerad och inkluderande organisation. Vi lyssnar alltid på synpunkter från olika intressenter. Vår verksamhet bedrivs med respekt för samhälle och natur.

Skalbarhet

Vi är innovativa och vill att det vi gör ska gå att skala upp och konceptualisera.

Positivt inflytande

Vi strävar efter att bidra positivt till samhället i allt vi gör, baserat på vårt 360-graders hållbarhetskoncept.

Vårt mål

BeGreens mål är att producera och leverera konkurrenskraftig, förnybar el och på så sätt bidra positivt till både samhälle och klimat.

Vår vision

BeGreens vision är att spela en avgörande roll för den gröna omställningen

Våra värdeord

På BeGreen har vi ett antal värdeord som guidar oss i vårt dagliga arbete.

Koncernledning

Dedikerade grundare leder arbetet på BeGreen.

BeGreens historia

BeGreen var först med att bygga solparker och producera certifierad grön energi utan någon form av subventioner, samtidigt som vi erbjöd konsumenterna attraktiva elpriser och våra ägare en stabil och hög avkastning.

BeGreen har sin bakgrund i Danmarks största skogs- och lantbruksföretag Bregentved gods. BeGreens första solcellspark stod klar i Danmark 2015 och sedan dess har en mängd parker tillkommit. Vi är idag verksamma i Sverige, Polen, och Danmark. I november 2022 köptes BeGreen upp av Equinor och är nu ett helägt dotterbolag till den norska energikoncernen.

Kontakta oss

(+46) 702783028

Koncern- ledning

Dedikerade grundare leder arbetet på BeGreen.

Anders-Dolmer_portrait.jpg

Anders Dolmer

Chief Executive Officer

Jacob-Simonsen_portrait-scaled-1.jpg

Jacob Simonsen

Chief Financial Officer

Lars-Moller-Salling_portrait.jpg

Lars Møller Salling

Chief Product Officer

Rulla till toppen