Grön subventionsfri energiproduktion på nedlagd flygplats

Ny solcellspark i Vandel blir störst i Norden

13 december, 2019

Infranode I (Infranode), en nordisk infrastrukturinvesteringsfond, och BeGreen, en dansk utvecklare av stora solcellsparker, har nyligen ingått avtal om att uppföra Nordens största solcellspark – som för övrigt blir den sjunde största i Europa.

Solcellsparken, Vandel 3, kommer att utnyttja den nedlagda flygplatsen i Vandel i Vejle kommun. Parken omfattar 180 hektar, vilket motsvarar 250 fotbollsplaner. Med en förväntad årlig produktion på 152 000 MWh kommer Vandel 3 att leverera el motsvarande 34 000 hushålls samlade årsförbrukning och reducera CO2-avtrycket med 190 000 ton CO2e om året.

Efter Infranodes investering fortsätter BeGreen som minoritetsägare i Vandel 3, och ansvarar för byggandet, driften och underhållet av solcellsparken.

Uppförandet av den nya solcellsparken inleds i början av 2020, och Vandel 3 kommer att producera sin första el under 2021.
Philip Ajina, medgrundare av och partner till Infranode, säger:

”Investeringen i Vandel 3 är en mycket viktig milstolpe för Infranode och utgör vårt inträde på den danska marknaden för infrastrukturinvesteringar. Vi gläds över att detta sker genom att investera i den största solcellsparken som hittills byggts i Norden, en park som från dag ett kommer att drivas helt utan subventioner. Denna investering är inte bara kommersiellt attraktiv för våra investerare, som inkluderar nordiska pensionsfonder och EIB, den utgör också ett betydande bidrag till övergången mot en koldioxidsnål och hållbar ekonomi.”
Anders Dolmer, medgrundare till och styrelseordförande för BeGreen A/S, fortsätter:

”Infranode har varit oerhört professionella, och det team som funnits med genom hela processen har varit fantastiskt. Infranode håller högsta nivå när det gäller infrastrukturinvesteringar i Norden, och med den hållning de har till långsiktiga investeringar i hållbara lösningar är ett partnerskap mellan Infranode och BeGreen idealiskt.”

Lars Møller Salling, CEO i BeGreen A/S, säger: ”Det här är det största projekt BeGreen utvecklat, men också, fram till idag, ett av de största i Europa. Vi gläder oss åt samarbetet och åt att kunna sätta helt nya standarder för branschen.”

Joel Löfroth, investment manager på Infranode AB, säger: ”Denna investering passar perfekt till vår strategi om långsiktiga, hållbara infrastrukturinvesteringar. Vi ser fram emot att göra fler investeringar i Danmark inom sektorerna energi, transport samt digital och social infrastruktur, och som partnerfokuserad investerare med intresse i att utveckla medägarskap inom såväl den privata som den offentliga sektorn, är jag övertygad om att många möjligheter kommer att öppna sig i framtiden.”

Rådgivare till säljaren har varit Deloitte (M&A, finansiellt och skattemässigt), Kromann Reumert (juridiskt) och Krug & Schram (tekniskt).
Rådgivare till köparen har varit EY (M&A, finansiellt och skattemässigt), Plesner (juridiskt), K2 Management (tekniskt) och AFRY (kommersiellt).

Om Infranode

Infranode är en långsiktig infrastrukturinvesterare i Norden på områdena energi, transport, telekommunikation och social infrastruktur. Infranode-fonder disponerar totalt över ca 750 miljoner EUR från välkända institutionella investerare som KPA Pension, Folksam, European Investment Bank och Fjärde AP-fonden. Infranode AB har ett lokalt team med investeringspersonal samt kontor i Helsingfors, Stockholm och Oslo. Areim AB är Alternative Investment Funds förvaltare av Infranodes fonder, och Infranode AB är rådgivare åt Areim AB.

Om BeGreen

BeGreen utvecklar, uppför, underhåller och driver stora solcellsparker och energilagringslösningar i första hand i Danmark, Sverige och Polen. Det är BeGreens affärsstrategi att uppföra solcellsparker i samarbete med kommuner, jordbrukare, nätbolag och investerare, utan offentligt stöd, och att sälja elektricitet till konsumenter och företag som vill satsa på grön hållbarhet och långsiktigt stabila priser på låg nivå.

För mer information eller intervjuer

Infranode
Partner och medgrundare Philip Ajina, philip@infranode.se, tel. +46 7075 59978;
kommunikationsrådgivare, Paul Svinth Jensen, psjensen@kreab.com, tel. +45 4083 3230

BeGreen
Styrelseordförande Anders Dolmer, ad@bregentved.dk, tel. +45 56 303 106