Största danska solcellsprojektet någonsin

Luxcara och BeGreen beredda att leverera grön dansk elektricitet till 120 000 hushåll

13 januari, 2021

  • Luxcara och BeGreen undertecknar ett av Europas största avtal om produktion av solbaserad elektricitet
  • Fyra nya solcellsparker i Danmark med en samlad kapacitet på upp till 415 MWp
  • Den första gröna elektriciteten levereras redan i år, och projektet kommer att vara slutfört 2023
  • BeGreen får ansvaret för uppförande, drift och underhåll

Hamburg/Bregentved: Danmarks hittills största solcellsprojekt med en samlad kapacitet på upp till 415 MWp kommer att leverera den första gröna elektriciteten till konsumenter och företag under 2021, och vara fullt infasat 2023. Det är målet för ett investeringsavtal som nyligen slutits mellan det danska utvecklingsbolaget BeGreen och Luxcara, en av Europas mest erfarna förmögenhetsförvaltare på området förnybar energi.
Avtalet omfattar fyra solcellsparker som uppförs i Faxe (två parker), Vordingborg och Herning kommuner. Solcellsanläggningarna kommer att ingå i en portfölj av hållbara tillgångar som Luxcara förvaltar för institutionella investerare i Europa. BeGreen får ansvaret för uppförande, drift och underhåll av solcellsparkerna. Det handlar om en av de största transaktionerna någonsin när det gäller solcellsparker i Europa. Parterna har kommit överens om att inte avslöja storleken på transaktionen.

Den planerade produktionen från de fyra solcellsanläggningarna kommer att motsvara den årliga elförbrukningen för 120 000 danska hushåll, och kommer att kunna innebära en årlig minskning av CO2-utsläppen med 343 000 ton per år. Solcellsanläggningarna placeras i plana områden, bakom levande inramningar eller skog, som – förutom att minska synligheten – skapar goda villkor för blommor, insekter och djurliv. Arealerna övergår till ekologisk jordbruksproduktion.

Anders Dolmer, styrelseordförande för BeGreen: ”Vi gläder oss över att kunna inleda detta partnerskap med Luxcara, som har en stark portfölj och fantastisk kompetens när det gäller produktion av hållbar energi i Europa.”

”Att vi agerar nu är fullständigt avgörande för att vi ska kunna nå Danmarks ambitiösa 2030-mål om att minska CO2e-emissionerna med 70 procent. Dansk solenergi kan bidra starkt till den gröna omställningen och till en effektiv dansk elförsörjning. Med det historiska avtalet med Luxcara kan vi nu omgående gå vidare med att etablera anläggningarna tillsammans med vår fasta samarbetspartner Energi Innovation, så att vi kan leverera den första gröna elen till marknaden redan i år, och från dag ett utan någon form av offentligt stöd.

Den gröna elen från våra solcellsparker är både billigare och mindre miljöbelastande än den elektricitet som kommer från kol, gas eller kärnkraft. Och överföringskostnaderna är långt mindre än för havsvindkraft. Försörjningsmässigt kan Danmark dessutom ha stor glädje av att sol och vind kompletterar varandra fint. Medan solen framför allt levererar elektricitet under dagtid och på sommaren, då förbrukningen är som störst, levererar vindkraften normalt som mest el under natten och på vintern”, säger Anders Dolmer.

För Luxcara, en tysk förmögenhetsförvaltare med kapitalåtaganden från en bred krets av i första hand europeiska försäkringsbolag och pensionsfonder, är detta den första investeringen i Danmark.

Philip Sander, VD för Luxcara: ”Vi är väldigt glada över att kunna inleda detta enastående solcellsprojekt i Danmark och att göra det utan någon form av offentligt stöd. Elektriciteten kommer att säljas till en köpare inom ramen för ett långsiktigt avtal (PPA) eller på Nord Pools spotmarknad.
Vi har fokus på att förvärva tillgångar av hög kvalitet inom området hållbar energi i Europa. Denna första investering i Danmark lever helt och fullt upp till våra krav. Solcellsparker, utvecklade och uppförda av BeGreen, är pålitliga, långsiktiga anläggningar som ses med positiva ögon av de kommuner som de är placerade i. De nya parkerna kommer på bästa sätt att bidra till en snabbare grön omställning, vilket är nödvändigt för att motverka klimatförändringarna. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med BeGreen”, säger Philip Sander.

Rådgivare till BeGreen har varit Deloitte (M&A, finansiellt), EY (skatt), Kromann Reumert (juridik) och Krug & Schram (teknik). Rådgivare till Luxcara har bland annat varit CMS Deutschland, Reuther Rieche, Lundgrens (juridik), Ramboll Energy (teknisk) och Marsh (försäkring).

Fakta om de nya solcellsanläggningarna

Avtalet omfattar fyra solcellsparker i Faxe kommun (två parker) samt Vordingborg och Herning kommuner. Den samlade arealen är 420 ha. Med en förväntad årlig produktion på 414 millioner kWh, kommer solcellsanläggningarna att kunna täcka den sammanlagda elförbrukningen för ca 120 000 hushåll, och reducera CO2e-avtrycket med 343 000 ton per år.

Av hänsyn till landskapet placeras BeGreens solcellsanläggningar alltid i plana områden, och de omges av levande inramningar eller skog, vilket skapar goda villkor för blommor, insekter och djurliv. Det bedrivs även i fortsättningen jordbruksproduktion på ytorna i form av ekologisk produktion av lammkött och odling av gräs för proteinutvinning eller biomassa.

Om Begreen

BeGreen utvecklar, bygger, underhåller och sköter driften av större solcellsparker och energilagringslösningar, företrädesvis i Danmark, Sverige och Polen. Affärsstrategin går ut på att bygga solcellsparker utan någon form av offentligt stöd, i samarbete med kommuner, markägare, nätverksoperatörer och investerare – och att förse konsumenter och företag med hållbar elektricitet till stabila, attraktiva priser. BeGreen har utvecklat och byggt Danmarks hittills största solcellsanläggning (113 MWp). Just nu är den första subventionsfria solcellsparken på 163 MWp under uppförande på den tidigare flygplatsen vid Vandel. Parken kommer att leverera den första elen till konsumenterna under andra kvartalet 2021.

Bolaget sysselsätter idag direkt, och indirekt via fasta samarbetspartners, ca 120 personer i Danmark.

Om Luxacara

Luxcara, med huvudkontor i Hamburg, erbjuder institutionella investerare investeringsmöjligheter på den internationella marknaden för förnybar energi. Det ägarledda bolaget, som grundades 2009, köper, strukturerar, finansierar och sköter driften av anläggningar för förnybar energi och tillhörande infrastrukturprojekt. Bolaget är en av Europas mest erfarna förmögenhetsförvaltare när det gäller investeringar i förnybar energi, och har specialiserat sig på att strukturera power purchase agreements (PPA) på den fria marknaden. Luxcaras portfölj omfattar sol- och vindenergianläggningar i Europa med en samlad kapacitet på mer än 3 gigawatt och en investeringsvolym på över 3 miljarder EUR.

Presskontakt

BeGreen
Styrelseordförande Anders Dolmer, tel. (+45) 61 62 20 22, ad@se.begreen.dk

Luxcara
Lars Haugwitz, GFD – Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH, tel. (+49) 69 97 12 47 34 haugwitz@gfd-finanzkommunikation.de