”Solenergibranschen är på frammarsch i Sverige”

24 oktober, 2023

Thomas Jørgensen, Photo by Robin Lundin

Intervju Thomas Jörgensen, VD BeGreen Sverige

Som ett led i den gröna omställningen väntas etableringen av solcellsparker öka avsevärt i Sverige. BeGreen är en av Skandinaviens mest erfarna utvecklare av storskalig markbaserad solenergi. Thomas Jörgensen, VD för BeGreen Sweden AB, berättar här mer om företaget och tillväxtresan som nu väntar på den svenska marknaden.

Kan du berätta mer om vilken sorts företag BeGreen är?
– Vi är en svensk solcellsparksutvecklare med rötterna i Danmark, där vi grundades som en del av skogs- och lantbruksföretaget Bregentved Group 2013. BeGreen omvandlades 2017 till ett fristående aktiebolag och i slutet av 2022 köptes BeGreen upp av Equinor och vi är idag är ett helägt dotterbolag till den norska energikoncernen. Detta gör att vi i vår företagskultur har kvar en stark entreprenörsanda, samtidigt som vi har en stor, kapitalstark ägare i ryggen som möjliggör att vi efter att solcellsparkerna har driftsatts kan fortsätta att vara aktiva ägare och ta ansvar för utveckling, drift och styrning, genom hela solcellsparkernas livslängd.

Vad har ni för mål?
– Vårt mål är givetvis ständig utveckling, inte minst i Sverige där vi är inne i en intensiv etableringsfas. BeGreens ambition är att utveckla cirka 1 GWp om året, vilket baseras på de omfattande projekt som ligger i pipelinen för Sverige, Danmark och Polen. BeGreens vision är att spela en avgörande roll för den gröna omställningen.

Hur ser du på framtiden för solenergisektorn i Sverige?

– Solenergibranschen är på stark frammarsch i Sverige. Nätverket för solparker*, som vi är aktiva i, har i sin senaste rapport kunnat visa att det finns ansökningar inne hos Länsstyrelserna gällande solparker som skulle kunna generera El motsvarande produktionen hos en kärnkraftsreaktor – om alla solparker som väntar på tillstånd skulle få godkänt, vill säga. (*Nätverket för solparker är en sammanslutning av 16 företag som arbetar med solcellsparker i Sverige.)

– Det börjar röra på sig även politiskt i Sverige nu i och med att flera partier läger fram specifika planer för solenergin och vi hoppas på en övergripande nationell strategi. Vi på BeGreen är redo att bidra till att Sverige ställer om och producerar mer förnyelsebar energi. Vi är helt övertygande om att Sverige, likt Danmark, kommer komma igång med storskalig solelsproduktion. Vi behöver fortsätta att tillsammans med branschen och med berörda politiker och andra beslutsfattare hitta gemensamma vägar framåt.

Varför valde du att arbeta för BeGreen?
– Jag har arbetat inom energibranschen tidigare och det är, inte minst i dagsläget, en oerhört intressant bransch att vara verksam i. För mig känns det meningsfullt att bidra till att Sverige gör betydande framsteg i den gröna omställningen och till att vi kan åstadkomma en bättre balans i det svenska elsystemet. Vi behöver bli mer självförsörjande när det gäller elproduktion, anser jag.

Hur är det att arbeta på BeGreen?

– Vi har en inkluderande och omfamnande känsla i relation till våra medarbetare, vi tillämpar all modern teknik för att skapa en flexibilitet på våra arbetsplatser. Och eftersom vi är ett företag i en tillväxtfas, så bidrar varje medarbetare till att skapa det företag som vi vill vara. Här finns stora möjligheter att vara med och påverka, både företagets utveckling och det svenska energisystemet!

Vill du bli en del av BeGreen? Kolla in vår jobb-sida!