ESG-analytiker Rachel Whitham besöker BeGreens solcellsparker i Vandel

Förbättrar den biologiska mångfalden i våra solcellsparker

24 maj, 2023

rachel

Rachel Whitham är ESG-analytiker på BeGreen. Hon har ansvar för att övervaka, utvärdera och förbättra den biologiska mångfalden i våra solcellsparker.

”Eftersom jag kommer från den ekologiska konsultsektorn har det alltid varit ett centralt fokus för mig att se till att hänsyn tas till den naturliga miljön under ett projekts hela livstid. Jag är stolt över att ha anslutit mig till ett företag som BeGreen som verkligen förstår vikten bakom bevarandet och förbättringen av deras parker för den biologiska mångfalden och som är helt engagerat i en hållbar framtid för alla. Jag ser fram emot att fortsätta min långvariga passion för miljöskydd inom ramen för solenergi och ESG – mycket spännande tider!”, säger Rachel.

Rachel har en bakgrund inom zoologi (BSc) och ekologi och evolutionsbiologi (Msc). Hon arbetade som ekolog på Eight Versa innan hon började på BeGreen.

Titta gärna på videon för att höra mer om Rachels arbete med biologisk mångfald på BeGreen.