Markutveckling – vad innebär det?

Dela nyheten:
BeGreen är i en etableringsfas i Sverige och letar ständigt efter markområden som kan lämpa sig för att producera solenergi på. Vi satte oss ner med markutvecklaren Lina Törnqvist för att få veta mer om vad hennes jobb innebär.
Lina at the office

Har du mark som passar för Solceller?

BeGreen är i en etableringsfas i Sverige och letar ständigt efter markområden som kan lämpa sig för att producera solenergi på. Vi satte oss ner med markutvecklaren Lina Törnqvist för att få veta mer om vad hennes jobb innebär.

Fram tills idag har BeGreen byggt 9 solcellsparker fördelade på 15 projekt i Danmark och vi har flera projekt under utveckling i Danmark, Sverige, Tyskland och Polen. Ett första steg i utvecklingen av en solcellspark är alltid att identifiera lämplig mark för ändamålet. Därför spelar BeGreens markutvecklare en nyckelroll i företaget.

Lina Törnqvist, markutvecklare på BeGreen Sweden, vilken typ av mark letar du efter?
Vi är intresserade av både jordbruks- och skogsmark. När vi letar efter markområden för solcellsparker gör vi alltid grundliga utredningar. Vi vill att parkerna ska få så liten påverkan på landskapet och närområdet som möjligt.

Exempel på goda förutsättningar för etablering av solcellsparker är:

Helst plana, sammanhängande arealer.
Tillgång till elnätsinfrastruktur
Närhet till tekniska anläggningar, vindkraftverk, järnväg eller motorväg är en fördel
Inte skyddade områden, t.ex. Natura 2000-områden
Områden med god solinstrålning.

Hur går ditt arbete till rent konkret?
Jag analyserar olika geografiska data för att identifiera potentiella markområden. Vi kollar till exempel på markens egenskaper och olika områdesskydd. Huruvida markområden har god solinstrålning eller tillgång till elnätsinfrasturktur är ju vårt jobb att utreda, det behöver inte en markägare själv kolla upp. Vi genomför noggranna analyser redan innan vi kontaktar en markägare. När vi har identifierat ett relevant område ringer jag ofta upp och bokar ett möte eller skickar brev till personen i fråga.

Vilka utmaningar har du i ditt dagliga arbete?
Det kan ibland vara svårt att få tag på markägarna vi vill prata med, men när vi väl får kontakt är många lantbrukare positiva till solenergi. Många kanske redan har solceller på fastighetstaken och genom oss får de möjlighet att ingå arrendeavtal för solceller även på marken. Efter påskrivet avtal tar vi hand om allting från tillståndsproccesser, byggnation och drift. Den som är markägare behöver inte själv investera eller ta några kostnader för parken under avtalsperioden.

Hur ser arrendeavtalen ut?
Generellt kan man säga att det finns två val – Fast pris per hektar och år, vilket indexregleras under hela avtalsperioden. Eller så kan man komma överens om en rörlig arrendeersättning som utgör en fast procentandel av solparkens omsättning. En annan möjlighet som vi diskuterar ibland är så kallade hybridavtal, alltså en mix av de modellerna jag nämnde tidigare.
Hur länge samarbetar BeGreen med en markägare?
Våra arrendeavtal sträcker sig oftast uppåt 40 år. Det är långa avtalsperioder men många ser ju den stabila inkomstskällan som något som kan underlätta exempelvis generationsskiften eller att det kan ge lantbruksföretaget ytterligare ett ben att stå på. Det många gillar med BeGreen är att vi finns kvar med ett starkt engagemang i våra parker under hela dess livslängd – vår ambition är att utveckla, driva och äga våra parker själva, vilket många tycker känns tryggt.

Vilka är de vanligaste frågorna du får från markägare?
Förutom frågor om de olika arrendeavtalen så har vi märkt att en vanlig fråga, eller kanske snarare en missuppfattning, är att en och samma markägare måste bidra med jättestora skiften till ett solparksprojekt, men så är det inte. Vi behöver tillgång till stora, relativt närliggande markområden, ja, men vi kan teckna avtal med ett flertal markägare för en och samma park.

Vill du veta mer om BeGreens arbete? Kontakta någon av våra markutvecklare!

Markutvecklare

Lina Törnqvist

Email: lit@begreen.se
Telefon:(+46) 732 515110

Jimmy Lundström

Email: jlu@begreen.se
Telefon: +46 (0)739-956 977

Du kanske också är intresserad av:

Nu expanderar BeGreen till den polska energimarknaden. Vi är mycket glada över att kunna meddela att Robert Trzaskowski, MBA kommer att ta på sig rollen som VD för vår polska verksamhet....
Lars Josten har fått uppdraget att leda BeGreens verksamhet i Tyskland och ska under det kommande året ta sig an uppgiften att bygga upp ett team och en portfölj i landet. BeGreen har minst sagt vuxit under de senaste åren, från en handfull anställda 2020 till närmare 100 anställda idag....
Rulla till toppen