Kartläggning av solparker i Sverige

Dela nyheten:
nder det första halvåret 2023 godkände länsstyrelserna 107 nya markbaserade solparker, som tillsammans har en elproduktion motsvarande hushållselen i 113 000 villor. Samtidigt väntar solparker med en årlig elproduktion motsvarande en större havsbaserad vindpark eller en kärnkraftsreaktor på besked från länsstyrelserna, visar en ny kartläggning från Nätverket för solparker.

Solparker motsvarande en kärnkraftsreaktor väntar på besked

Under det första halvåret 2023 godkände länsstyrelserna 107 nya markbaserade solparker, som tillsammans har en elproduktion motsvarande hushållselen i 113 000 villor. Samtidigt väntar solparker med en årlig elproduktion motsvarande en större havsbaserad vindpark eller en kärnkraftsreaktor på besked från länsstyrelserna, visar en ny kartläggning från Nätverket för solparker.

”Solkraften kan byggas ut snabbare än något annat energislag. Om de solparker som väntar på besked får klartecken nu kan de bidra till sänkta elpriser redan om 12–18 månader, vilket skulle göra stor skillnad för alla de hushåll och företag som pressas av ökande kostnader”

säger Madeleine van der Veer, talesperson för Nätverket för solparker.

BeGreen är en av initiativtagarna till Nätverket för Solparker – en sammanslutning av 16 företag som arbetar med att etablera solcellsparker i Sverige. Nätverket har sammanställt alla ansökningar om solparker första halvåret 2023 hos ansvarig myndighet, det vill säga Länsstyrelsen. Första sex månaderna i år godkände länsstyrelserna 107 solparker, med en installerad effekt på 560 megawatt (MW). De godkände 71 procent av ärendena, vilket är den lägsta andelen sedan 2019. Den största anläggningen som godkändes första halvåret 2023 har en möjlig elproduktion på 99 GWh, medan den genomsnittliga elproduktionen är på 5,3 GWh. Det är alltså fortsatt en övervikt för mindre parker.

”Vi är helt övertygande om att Sverige, likt Danmark, kommer komma igång med storskalig solelsproduktion framöver. Vi behöver fortsätta att tillsammans med branschen och med berörda politiker och andra beslutsfattare hitta gemensamma vägar framåt för att Sverige ska bli mer självförsörjande på el.”

säger Thomas Jörgensen, VD BeGreen Sweden AB.

Godkända anläggningar
Under första halvåret 2023 godkände länsstyrelserna 107 anläggningar, med en installerad effekt på minst 560 megawatt (MW) och en möjlig elproduktion på minst 0,57 terawattimmar (TWh) – Det kan jämföras med att det under hela 2022 godkändes 174 anläggningar med en installerad effekt på minst 1 179 MW och en möjlig elproduktion på minst 1,2 TWh.

Av de parker som godkänts första halvåret 2023 har den största en möjlig elproduktion på 99 GWh (0,099 TWh). Huvuddelen är dock mindre parker och den genomsnittliga elproduktionen är på 5,3 GWh.

Anläggningar som väntar på besked
Den 30 juni 2023 väntade 252 anmälningar för markbaserade solparker på beslut från länsstyrelserna. Vid utgången av 2022 var antalet 158.
Tillsammans har de parker som väntar på beslut en installerad effekt på 6 990 MW och en förväntad elproduktion 7,2 TWh el.

Installerad effekt för anläggningar
Godkända anläggningar har en genomsnittlig installerad effekt på 7 MW.
Avslagna anläggningar har en genomsnittlig installerad effekt på 17 MW.
Ej avgjorda anläggningar har en genomsnittlig installerad effekt på 31 MW.

Om kartläggningen
Kartläggningen av solparker omfattar anmälningar om samråd eller tillståndsansökningar som inkommit till länsstyrelserna under perioden 1 januari 2019–30 juni 2023. Samtliga relevanta handlingar har begärts ut från landets 21 länsstyrelser och kartläggningen baseras på det underlag som lämnats av länsstyrelserna.

Du kanske också är intresserad av:

Nu expanderar BeGreen till den polska energimarknaden. Vi är mycket glada över att kunna meddela att Robert Trzaskowski, MBA kommer att ta på sig rollen som VD för vår polska verksamhet....
Lars Josten har fått uppdraget att leda BeGreens verksamhet i Tyskland och ska under det kommande året ta sig an uppgiften att bygga upp ett team och en portfölj i landet. BeGreen har minst sagt vuxit under de senaste åren, från en handfull anställda 2020 till närmare 100 anställda idag....
Rulla till toppen